ขาน ภาษาอีสาน

ขาน

ขาน แปลว่า

ขาน [ขาน] แปลว่า ตอบคำถาม, ตอบ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ขาน [ขาน] แปลว่า กล่าว อย่างว่า แต่นั้นราชาท้าวขานขุนโดยฮีบ (สังข์).

ขาน ภาษาอังกฤษ : to speak to.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:05 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขาน"

คนเอิ้นคือบ่ขาน หมายความว่า คนเรียกทำไมไม่ตอบ

ครูถามให้ขานดัง ๆ หมายความว่า ครูถามต้องตอบเสียงดังฟังชัด

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น