ข้อง ภาษาอีสาน

ข้อง

ข้อง แปลว่า

ข้อง แปลว่า เครื่องจักสานทำด้วยไม้ไผ่สำหรับใส่ปลา เรียก ข้อง มี 2 ชนิดคือ ข้องพายและข้องลอย ข้องพายใช้พายเวลาไปตึกแหหาปลา ได้ปลาแล้วก็ใส่ในข้องแล้วพายมา ข้องลอยใช้อยู่ในน้ำเวลาไปตึกแหหาปลาต้องใช้เวลานาน ได้ปลาก็ปล่อยปลาลงในข้องลอย แล้วตึกแหต่อไป.

ข้อง ภาษาอังกฤษ : fish basket..

อัพเดตล่าสุด : 2022-12-02 06:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ข้อง แปลว่า เกี่ยวข้อง, ผูกพัน ใจผูกพันธ์เรียก ใจข้อง อย่างว่า ท่อแต่โสกีก้ำแดนใดใจห่วง แค้นแต่บาทพระเจ้าใจข้องขอดขนัง (สังข์) เป็นดั่งเครือเขาข้องขาสกุณกลางป่า รือจักหยุดอยู่ได้ยามน้อยหนึ่งมี แม่เอย (สังข์).

ข้อง ภาษาอังกฤษ : to pertain to, to be concerned about, concerning.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-21 05:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ข้อง [ข้อง] แปลว่า ๑.ติดอยู่ ๒.ภาชนะใส่ปลาสานด้วยไม้ไผ่

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-21 14:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย คำพูน บุญทวี

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น