คอบ ภาษาอีสาน

คอบ

คอบ แปลว่า

คอบ [คอบ] แปลว่า บอกกล่าว,แจ้งให้รู้,บนบอก

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

คอบ [คอบ] แปลว่า ด้วยเหตุ เพราะ เผื่อ อย่างว่า ทุกข์คอบปาก ยากคอบท้อง เคยแล้วอยู่บ่เป็น (ภาษิต) คันว่าฟังความห้ามหัวที่ยอมโทษกันนั้น ก็บ่เสียเดชเจ้าตายย้อน คอบเฮียม แลนอ (สังข์).

คอบ ภาษาอังกฤษ : because of, for sake of.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:06 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

คอบ [คอบ] แปลว่า บอกเล่า อย่างว่า นำคำไหว้ภูธรทูลคอบ พระบาทเจ้ามีฮู้ฮ่อมคนิง (สังข์).

คอบ ภาษาอังกฤษ : to tell.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:06 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

คอบ [คอบ] แปลว่า เกี่ยวข้อง ผูกพัน คนเคยได้สร้างสมบุญกุศลร่วมกัน ก็มักจะได้มาเกิดและอยู่ร่วมกัน อย่างว่า หลิงดูก้ำบูฮาณเฮียงคอบกันนั้น พันธะมิ่งข้าขานเบื้องฝ่ายใดนั้นเด (สังข์).

คอบ ภาษาอังกฤษ : to have ties to each other.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-17 10:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

คอบ [คอบ] แปลว่า วนเวียน กิเลสกรรมวิบาก ทั้งสามนี้คือสังสารวัฏ ทำให้เวียนเกิดเวียนตายไม่รู้จักจบสิ้น อย่างว่า สงสารนี้เวียนตายเวียนเกิด คือมดแดงไต่ขอบด้งเวียนแล้วคอบเลิง (กลอน) เทื่อนั้นกรรมเผือพ้นภวังค์วนเวียนคอบ ก็บ่ละแก่นแก้วไปได้พรากพลอย (สังข์).

คอบ ภาษาอังกฤษ : to circle back, return, re-occur.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:06 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

คอบ [คอบ] แปลว่า ได้รับผล อย่างว่า เยียวจักได้ยากย้อนยังเหตุโพยพิษ นอนตายเต็งคอบคุงคือน้ำ (สังข์).

คอบ ภาษาอังกฤษ : to receive effect from.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:06 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

คอบ [คอบ] แปลว่า กลับมา อย่างว่า ยังจักวันหมื่นมื้อชิคืนคอบพระแพงอก อุ่นนั้น เทื่อนี้พี่คนิงนงหิวหอดแถมเถิงน้อง เป็นดั่งเครือเขาข้องขอสกุณกลางป่า รือจักหยุดอยู่ได้ยามน้อยหนึ่งมี (สังข์) ยังจักได้ต่าวตั้งเห็นหน้าคอบคืน (กา)

คอบ ภาษาอังกฤษ : to return.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:06 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

คอบ [คอบ] แปลว่า คิดถึง อย่างว่า ก็เพื่อคึดคอบน้องทุกค่ำราตรี วันคืนหมองหม่นใจเหลือเศร้า (ฮุ่ง).

คอบ ภาษาอังกฤษ : to recall, miss.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:06 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คอบ"

สิไปทำงานกรุงเทพฯ ไปคอบพ่อใหญ่แน่เด้อ 
แปลว่า จะไปทำงานที่กรุงเทพฯ ก็ไปบอกกล่าวพ่อใหญ่หน่อยนะ 

คำว่า คอบ คือการบอกกล่าวให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทราบ รวมทั้งการบนบาน บอกสิ่งศักดิ์สิทธ์หรือเคารพนับถือ เรียกว่าคอบ ดั่งคำว่า ไปลา มาคอบ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น