คันจ้อง ภาษาอีสาน

คันจ้อง

คันจ้อง แปลว่า

คันจ้อง [คันจ้อง] แปลว่า ร่ม สิ่งที่ใช้ป้องกันแดดหรือฝน

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

คันจ้อง [คันจ้อง] แปลว่า ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่งในจำพวกลำดวน เรียก ต้นคันจ้อง.

คันจ้อง ภาษาอังกฤษ : type of flowering tree of Annonaceae family that has umbrella shape.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:07 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

คันจ้อง [คันจ้อง] แปลว่า ชื่อร่มกั้นแดดชนิดหนึ่งทำด้วยผ้า เรียก ฮ่มจ้อง อย่างว่า เชื้อชาติจ้องคันก่องกะยังหุบ บาดห่าชาตาหลุบหลูบลงคือจ้อง บาดห่าชะตาขึ้นขวางคือขอนก้เลยล่อง คาดชิล้มหยุมหญ้าบ่ฟัง (กลอน).

คันจ้อง ภาษาอังกฤษ : cloth-covered parasol or umbrella.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:07 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คันจ้อง"

ฝนตกแฮง อย่าลืมเอาคันจ้องไปนำเด้อ หมายถึง ฝนตกหนัก อย่าลืมติดร่มไปด้วย

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

กางจ้อง แปลว่า กางร่ม

เอาจ้องมานำ ห่าเทือฝนตก แปลว่า เอาร่มติดไปด้วย เผื่อฝนตก

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:07 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น