คาบ ภาษาอีสาน

คาบ

คาบ แปลว่า

คาบ [คาบ] แปลว่า มื้อ, มื้ออาหาร

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

คาบ แปลว่า คราว ครั้ง เวลา การกินอาหารวันหนึ่งสามครั้ง เรียก สามคาบ ตอนเช้าเรียก คาบงาย ตอนเที่ยงเรียก คาบสวย ตอนค่ำเรียก คาบแลง อย่างว่า ฟังยินทมทมกลั้วกลองงายค้อนเค่งพุ้นเยอ เจ้าขึ้นหอช่อฟ้าเสวยเข้าคาบงาย (สังข์).

คาบ ภาษาอังกฤษ : time, esp. in ref. To mealtimes.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-09 13:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

คาบ แปลว่า ทรากศพ ซากศพเรียก คาบ อย่างว่า เขาก็ย้ายคาบท้าวเข้าสู่พนมหลวง เฮืองเฮืองทวนทงคำแต่งยายยังล้อม ฟังยินเค็งเค็งก้องกลองสีเสียงมี่ เสพท่านผู้มารเมี้ยนเกิ่งสวรรค์ (สังข์).

คาบ ภาษาอังกฤษ : corpse, shell or skin that has been shed.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-18 00:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

คาบ แปลว่า กัด เสือกัดเรียก เสือคาบ อย่างว่า เห็นว่าเบเบฮ้องงัวเฮาอย่าฟ้าวว่า ลางเทื่อเป็นชาติเชื้อเสือฮ้ายซิคาบคอ (กลอน).

คาบ ภาษาอังกฤษ : to bite, grasp in mouth (like retriever dog).

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-07 16:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คาบ"

คาบเซ่า หมายถึง มื้อเช้า

คาบเที่ยง หมายถึง มื้อเที่ยง

คายแลง หมายถึง มื้อเย็น

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น