คำ ภาษาอีสาน

คำ

คำ แปลว่า

คำ [คำ] แปลว่า ทอง

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:54 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

คำ แปลว่า ทองคำเรียก คำ ทองคำขาวเรียก คำด้วง ทองด้วง ก็ว่า ทองคำเปลวเรียก คำปลิว ทองคำที่ถลุงแล้วเรียก คำผาย แร่ทองคำที่ยังไม่ได้ถลุงเรียก คำผุย คำผง ก็ว่า ทองดอกบวบเรียก คำดอกบวบ อย่างว่า มณีโชติแก้วมหานิลดวงประเสริฐ บ่มีคำห่อหุ้มมณีแก้วก็เล่าจาง (กลอน).

คำ ภาษาอังกฤษ : gold.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-13 09:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

คำ แปลว่า ใช้นำหน้าชื่อบุคคล สัตว์และสิ่งของซึ่งเป็นที่รักและหวงแหน ถ้าเป็นคนว่า คำกอง คำแดง คำแพง คำแก้ว ถ้าเป็นสัตว์ว่า ช้างคำ ม้าคำ แมวคำ หมาคำ งัวคำ ควายคำ ถ้าเป็นสิ่งของว่า เฮือนคำ เฮือคำ เสื้อคำ ผ้าคำ แพรคำ ซิ่นคำ เป็นต้น.

คำ ภาษาอังกฤษ : affix meaning precious or darling, used as first syllable of names and as syllable following word for animal or object.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-26 09:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

คำ [คำ] แปลว่า

ทอง ทองคำ มักจะพบในชื่อของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอหรือจังหวัด ของจังหวัดในภาคอีสาน

อัพเดตล่าสุด : 2021-03-12 21:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คำ"

หาเงินหาคำ แปลว่า หาเงินหาทอง เป็นต้น

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:54 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น