คือจั่ง ภาษาอีสาน

คือจั่ง

คือจั่ง แปลว่า

คือจั่ง [คือ-จัง] แปลว่า เหมือนดัง,เหมือนเช่น,ดั่งเช่น

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "คือจั่ง"

คือจังว่านั้นหละ เฮามันคนทุกข์คนยาก แปลว่า เหมือนดังว่านั่นแหละ เรามันคนฐานะยากจน เป็นต้น

แม้ดินสลายยังมั่นคงคือจั่งตอนเริ่ม แปลว่า แม้ดินสลายก็ยังมั่นคงเหมือนดังตอนแรกเริ่ม

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น