จอบ ภาษาอีสาน

จอบ

จอบ แปลว่า

จอบ แปลว่า แอบ ลอบ คอย ลอบลัก เรียก จอบ ลักกิน เรียก จอบกิน ดีท่อตนเดียวจรจอบเอาดายได้ ขุนมารคล้ำคนิงใจไห้ฮ่ำ ฮู้บ่พลั้งพระองค์เจ้าดาศศร (สังข์) ผีสางฮ้ายผกจอบกินหวาน บ่ท่อคนเฮาหลอนหลอกกินกันแท้ (ภาษิต).

จอบ ภาษาอังกฤษ : to do secretly, wait in hiding, spy on, peek, steal.

อัพเดตล่าสุด : 2024-03-04 06:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

จอบ แปลว่า เครื่องมือขุดดินชนิดหนึ่ง มีด้ามยาวทำด้วยไม้ ใช้ขุดไร่ ขุดนา ขุดป่า ขุดดง ขุดกบ ขุดเขียด เรียก จอบ หมากจก ก็ว่า.

จอบ ภาษาอังกฤษ : grub hoe.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-05 17:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น