จือ ภาษาอีสาน

จือ

จือ แปลว่า

จือ [จือ] แปลว่า จำ,เข็ด จำไว้ในใจเรียก จื่อ อย่างว่า คำหลักไว้โดยเดิมคดีโลก มิคาว่าอาวบ่ฮู้ฮมแจ้งจื่อลาง นั้นรือ (สังข์).

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:54 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "จือ"

จือแนใจ แปลว่า รู้จักจำบ้างสิหัวใจ (บอกตัวเอง)

เช่น เจ้าสิจือ หรือ บ่จือ  แปลว่า คุณจะจำหรือไม่จำ

จือไว้ แปลว่า จำไว้

เจ้าจือข่อยได้บ่ แปลว่า คุณจำฉันได้ไหม เป็นต้น

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:54 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น