จุ ภาษาอีสาน

จุ

จุ แปลว่า

จุ แปลว่า ถึง จด เช่นหัวถึงขื่อ เรียก หัวจุขื่อ มือถึงน้ำเรียก มือจุน้ำ.

จุ ภาษาอังกฤษ : touching, up to, reaching.

อัพเดตล่าสุด : 2023-01-25 18:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

จุ แปลว่า ผลักเข้าไป เช่น เอาดุ้นฟืนผลักเข้าไฟเรียก เอาด้นฟืนจุไฟ.

จุ ภาษาอังกฤษ : to push into.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:09 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น