ภาษาอีสาน

ฉ

แปลว่า

แปลว่า เป็นพยัญชนะพวกอักษรสูง เป็นพวกตาลุชะ คือ เสียงเกิดแต่เพดานปากอีสานอ่านออกเสียงสอ แต่เวลาเขียนเขียนเป็นฉอ.

ภาษาอังกฤษ : "ch-ching", ninth letter of Thai alphabet, a "high" consonant, in Isan pronounced as "s" if syllable initial, and unreleased "t" if syllable final.

อัพเดตล่าสุด : 2018-12-06 09:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น