ฉัพพัณณรังสี ภาษาอีสาน

ฉัพพัณณรังสี

ฉัพพัณณรังสี แปลว่า

ฉัพพัณณรังสี แปลว่า รัศมีมี ๖ ประการ ซึ่งพระพุทธเจ้าเปล่งออกคราวเสด็จไปโปรดพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพุทธบิดาที่เมืองกบิลพัสดุ์รัศมี ๖ ประการ คือ ๑ นีละ สีเขียวเหมือนดอกอัญชัน ๒ ปิตะ สีเหลืองเหมือนหรดาลทอง ๓ โลหิตะ สีแดงเหมือนตะวันอ่อน

ฉัพพัณณรังสี ภาษาอังกฤษ : six colors of radiant glory displayed by Buddha.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:09 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น