ช่วย ภาษาอีสาน

ช่วย

ช่วย แปลว่า

ช่วย แปลว่า ส่งเสริม ป้องกัน การส่งเสริมให้สำเร็จประโยชน์เรียก ช่วย ช่อย ก็ว่า เช่นเขาช่วยเราเท่าไร เราก็ช่วยเขาเท่านั้น เรียก ช่วย ถ้าช่วยเกินกว่าเรียก ช่วยเหลือ อย่างว่า เพิ่นบ่เอิ้นอย่าขาน เพิ่นบ่วานอย่าช่อย มักช่อยแท้ให้พิจารณา (เสียวสวาสดิ์)

ช่วย ภาษาอังกฤษ : to help, assist, protect.

อัพเดตล่าสุด : 2024-07-18 18:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น