ช่อย ภาษาอีสาน

ช่อย

ช่อย แปลว่า

ช่อย แปลว่า ช่วย การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเรียก ช่อย ช่วย ช่วยชู ก็ว่า ช่วยป้องกันไม่ให้มีภัยอันตราย เรียก ช่อยป้าน ช่อยป้อง ก็ว่า อย่าว่า พระก็วานแสนไท้เทวากงโลก เชิญช่อยป้านฟันด้างตื่มแฮง ลูกเนอ (สังข์).

ช่อย ภาษาอังกฤษ : to help, assist, provide for.

อัพเดตล่าสุด : 2018-12-06 12:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น