ซอย ภาษาอีสาน

ซอย

ซอย แปลว่า

ซอย [ซอย] แปลว่า ช่วย

อัพเดตล่าสุด : 2023-12-01 21:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ซอย แปลว่า ทางเล็กที่แยกออกจากทางใหญ่เรียก ทางวอย.

ซอย ภาษาอังกฤษ : lane.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:10 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ซอย แปลว่า หั่น หั่นใบยาเรียก ซอยยา หั่นใบชาเรียก ซอยซา หั่นผักบั่วเรียก ซอยผักบั่ว เลื่อยไม้เรียก ซอยแป้น.

ซอย ภาษาอังกฤษ : to slice into slivers, slices or short sections.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:10 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ซอย [ซอย] แปลว่า

สับ เช่น ซอยบักหุ่ง

อัพเดตล่าสุด : 2019-07-23 15:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ซอย [ซอย] แปลว่า หั่นเป็นชิ้นๆ, ถนนเล็ก ๆ แยกออกจากถนนใหญ่

อัพเดตล่าสุด : 2022-09-10 01:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย คำพูน บุญทวี

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ซอย"

ซอยข่อยแหน่  แปลว่า ช่วยฉันด้วย

อัพเดตล่าสุด : 2023-12-01 21:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น