ซำ ภาษาอีสาน

ซำ

ซำ แปลว่า

ซำ แปลว่า น้ำซับ น้ำที่ไหลออกมาไม่ขาด ไม่ว่าฤดูแล้งหรือฤดูฝน แต่ไม่ไหลออกมามาก เพียงแต่ซับหรือซึมอยู่ในดิน เรียก น้ำซำ.

ซำ ภาษาอังกฤษ : spring with water oozing out year-round.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:10 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ซำ แปลว่า วิ่งเหยาะๆ วิ่งเรียบ ม้าที่วิ่งเรียบ วิ่งเก็บ เรียก ม้าแล่นซำ อย่างว่า เลยลวาดซำลวาเท้าเถิงเวียงเซาจอด (ฮุ่ง) ขาก็ซำลวาผ้ายเฮวถองเถิงราช วะหว่างไว้ปุนถ้าแขกเมือง (ฮุ่ง).

ซำ ภาษาอังกฤษ : at a quick, even-paced trot.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:10 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ซำ แปลว่า ทับ เช่นเด็กนั่งทับขี้เรียก นั่งซำขี้ นั่งทับเยี่ยวเรียก นั่งซำเยี่ยว.

ซำ ภาษาอังกฤษ : on top of, (sitting) in or on (mess).

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:10 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ซำ [ซำ] แปลว่า

แค่, เพียง, เท่า

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ซำ"

ซำเพี่ย แปลว่า เท่านี้ (ใช้พูดเพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้นมีขนาดใหญ่)

ซำนี้ แปลว่า แค่นี้

ซำได๋ แปลว่า แค่ไหน

บางครั้งอาจจะเขียนว่า ซัม หรือ ซำ

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น