ซุง ภาษาอีสาน

ซุง

ซุง แปลว่า

ซุง [ซุง] แปลว่า ซึง เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง ใช้ดีด มีลักษณะคล้ายซอ เรียก ซุง อย่างว่า ฟังยินซุงพาทพร้อมปนปี่แถมแถ นางกระสิงประดับแกว่งแพนเฟือยฟ้อน เสียงฉันแก้วกินรีฮ้องฮ่ำ ประดับคาดฮ้อยเฮียงเส้นคาดคีง (สังข์).

ซุง ภาษาอังกฤษ : type of traditional mandolin.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:10 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ซุง [ซุง] แปลว่า ท่อนไม้ ขอนไม้ ท่อนไม้หรือขอนไม้ที่ตัดลงแล้ว เรียก ไม้ซุง.

ซุง ภาษาอังกฤษ : log, cut length of timber.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:10 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น