ดาเรศ ภาษาอีสาน

ดาเรศ

ดาเรศ แปลว่า

ดาเรศ แปลว่า ดาว อย่างว่า ผ่อเห็นยั่งยั่งเหลื้อมดาเรศเฮืองบน ออระชอนหลับชั่วดีเดือนซ้าย นรินทร์ผู้ผลควรแล้วตื่น พระบาทย้ายมาห้องแท่นเพียง (ฮุ่ง).

ดาเรศ ภาษาอังกฤษ : star.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-31 04:30:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น