ด๊ะดาด ภาษาอีสาน

ด๊ะดาด

ด๊ะดาด แปลว่า

ด๊ะดาด [ด๊ะ-ดาด] แปลว่า

เกลื่อนกลาด (โคาช)

อัพเดตล่าสุด : 2023-04-02 00:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ด๊ะดาด"

มันคือไม่เก๊บไม่กวาดหน๊อย วางด๊ะดาดเต๋มบ้านเล๊ย แปลว่า ทำไม่ไม่เก็บไม่กวาดหน่อย วางเกลื่อนกลาดเต็มบ้านเลย

อัพเดตล่าสุด : 2023-04-02 00:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น