ตั้ว ภาษาอีสาน

ตั้ว

ตั้ว แปลว่า

ตั้ว แปลว่า ข้น ไม่มีน้ำ อาหารที่ข้นเรียก อาหารแข้น ข้นจนไม่มีน้ำเรียก แข้นอั้วตั้ว เมื่อธาตุสี่จะแตกดับจะมีสภาพเหมือนกัน คือไม่รู้สึกทุกข์สุข ตอนนี้เรียก เวทนาตั้ว อย่างว่า ปางนี้เวทนาตั้วตนเฮียมจตุฆาต (ผาแดง).

ตั้ว ภาษาอังกฤษ : very thick or condensed (food), lacking water.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-17 12:30:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น