ตาว ภาษาอีสาน

ตาว

ตาว แปลว่า

ตาว [ตาว] แปลว่า ดาบ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตาว [ตาว] แปลว่า ชื่ออาวุธรบของโบราณชนิดหนึ่งมีชื่อเรียก 2 อย่าง คือเรียก ตาว ง้าว อย่างว่า ประดับส่ำข้าถือดาบตาวตาม บาก็เกรงใจไปสู่นางเดินดั้น แม้งหนึ่งเถิงสถานกว้างดอนงามแฮงจอด คอนก็เซาแง่ชั้นทางน้อยล่วงคอน (ฮุ่ง).

ตาว ภาษาอังกฤษ : ancient type of sword or pike.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:12 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตาว [ตาว] แปลว่า เต่าร้าง ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใบเป็นก้าน ผลเป็นทะลายคือเป็นแซง เหมือนแซงหมาก แต่เล็กกว่า เรียก หมากตาว อย่างว่า เตยตาวค้อขนุนยอมี้ม่วง เฟืองฝ่าส้มยาวดั้วหย่อนแซง (กา).

ตาว ภาษาอังกฤษ : type of small palm with clusters of small fruit.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-31 08:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น