ตุ้ม ภาษาอีสาน

ตุ้ม

ตุ้ม แปลว่า

ตุ้ม แปลว่า ภาชนะที่สานด้วยไม้ไผ่ มีรูปคล้ายข้อง มีงาแซงอยู่ข้างเรียก ตุ้ม ตุ้มมีหลายชนิด ชนิดตาห่างใช้ดักกบ เรียก ตุ้มกบ ชนิดตาถี่ใช้ดักปลกเล็ก เช่นปลาซิว ปลาขาวนา เรียก ตุ้มลาน ชนิดใหญ่และยาว ใช้ดักปลาดุก ปลาค่อ ปลาเข็ง เรียก ตุ้มใหญ่.

ตุ้ม ภาษาอังกฤษ : type of woven-bamboo fish trap.

อัพเดตล่าสุด : 2018-12-11 21:00:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตุ้ม แปลว่า เครื่องประดับหู ทำเป็นรูปคล้ายลูกปัด รูปขนมเปียกปูน เรียก ตุ้มเกิ้ง.

ตุ้ม ภาษาอังกฤษ : button-shaped earrings without a pendant for pierced ears.

อัพเดตล่าสุด : 2018-12-12 07:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตุ้ม แปลว่า กระดุม กระดุมที่ทำด้วยทองคำ เงิน นาค ครั่ง จะทำเป็นเม็ดหรือร้อยเป็นเส้นพวงคล้ายสายสร้อย เรียก หมากตุ้ม ใส่เสื้อ เรียก ตุ้มเสื้อ ใส่ผ้า เรียก ตุ้มผ้า.

ตุ้ม ภาษาอังกฤษ : beads, buttons.

อัพเดตล่าสุด : 2018-12-12 17:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตุ้ม แปลว่า กลองตุ้ม ชื่อกลองชนิดหนึ่ง หุ้มด้วยหนังทั้งสองหน้า ใช้ตีในเวลาเล่นบุญบั้งไฟ หรือกลองที่ตีเสียงดังตุ้มตุ้ม เรียก กลองตุ้ม.

ตุ้ม ภาษาอังกฤษ : type of drum with drumhead on both sides.

อัพเดตล่าสุด : 2018-12-12 09:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตุ้ม แปลว่า ตุ้มขังนก ชื่อตุ้มชนิดหนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่ เป็นรูปกลม สำหรับขังนกเขาหรือนกต่อ อย่างว่า นกเขาเข้าอยู่ตุ้มเหงาหง่วมทรงทุกข์ แม่นชิงอยคอนเงินคอนคำ กะบ่ลืมคอนไม้ (กลอน).

ตุ้ม ภาษาอังกฤษ : type of round woven-bamboo bird cage.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-14 16:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตุ้ม แปลว่า คุ้มครอง, ปกครอง เจ้านายปกครองไพร่ฟ้าประชาชน เรียก ตุ้ม อย่างว่า ใผจักมาเสวยสร้างครองเมืองตุ้มไพร่แม่เด (กา) เฮาจักเดินเดียวดั้นพอประมาณคืนคอบ น้องค่อยตุ้มไพร่ฟ้าถนอมถ้าบ่นานดอกนา (สังข์).

ตุ้ม ภาษาอังกฤษ : to rule.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-19 08:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตุ้ม แปลว่า ห่ม, คลุม ห่มผ้าหรือคลุมผ้าเรียก ตุ้ม อย่างว่า สองกษัตรีย์อุ้มเอาศรีสามอ่อน ทวายแผ่นผ้าโลมตุ้มค่อยลง (สังข์) กอดอุ้มเรียก ตุ้ม อย่างว่า มันสยองขึ้นเวหาปอมเมฆ อุ้มอ่อนแก้วสะแคงตุ้มต่อมขวัญ (สังข์).

ตุ้ม ภาษาอังกฤษ : to tuck in, pull up or cover with bed covers, cuddle in ones arms.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-07 00:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตุ้ม แปลว่า หุ้ม, ปิด ห่อหุ้มเรียก ตุ้ม อย่างว่า ดีท่อตีคำแดงขอดลงพันตุ้ม (ขูลู).

ตุ้ม ภาษาอังกฤษ : to enclose, close in, cover.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-25 07:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตุ้ม แปลว่า ทนุถนอม ทนุถนอมน้ำใจเรียก ตุ้ม อย่างว่า ผัวเมียนี้คนเดียวโดยฮีต สุขทุกข์ยังฮ่วมย้าวถนอมตุ้มต่อมกัน (กลอน) การเอาอกเอาใจกัน เรียก ตุ้มต่อม ตุ้มตอมหอมห่อ ก็ว่า.

ตุ้ม ภาษาอังกฤษ : to support and care for each other.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-10 10:30:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น