ต้อง ภาษาอีสาน

ต้อง

ต้อง แปลว่า

ต้อง [ต้อง] แปลว่า สะท้อน ชื่อพรรณไม้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง มีผลกลมเท่าลูกส้มเขียวหวาน เรียก หมากต้อง กินเป็นอาหารได้ อย่างว่า เชื้อหมากต้องบ่ห่อนหล่นไกลกก แนวผมดกบ่ห่อนเป็นหัวล้าน (กลอน).

ต้อง ภาษาอังกฤษ : santol tree, type of large tree with round fruit size of orange.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-10 01:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ต้อง [ต้อง] แปลว่า ถุก กระทบ ไม่ถูกเรียก บ่ต้อง อย่างว่า ปืนบ่ต้องหนีเว้นชั่วไกล (กา) ลมพัดเรียก ลมต้อง อย่างว่า หลิงล่ำไม้ลมต้องปิ่นไป (กา) อยากจับเรียก อยากต้อง อย่างว่า ใผเห็นแล้วอยากต้องใจสบั้นท่าวทวง (เวส).

ต้อง ภาษาอังกฤษ : to touch, handle, hit.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-08 19:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ต้อง [ต้อง] แปลว่า สิง คนที่ถูกผีสิง เรียก ต้องผี ถูกเทวดาสิงเรียก ต้องเทวดา ถูกผีไร่ ผีนา ผีป่า ผีดง ผีโพรง ผีพรายสิง เรียก ต้องผี.

ต้อง ภาษาอังกฤษ : to be possessed by (spirit).

อัพเดตล่าสุด : 2018-12-12 05:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ต้อง [ต้อง] แปลว่า ประสบ พบ เห็น คนที่ถูกโรคภัยไข้เจ็บ เรียก ต้องโพย อย่างว่า ก็บ่มีโพยต้องในตนหนักหน่วง (กา).

ต้อง ภาษาอังกฤษ : to have, experience, run into (sickness, trouble).

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-06 17:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น