ต้าน ภาษาอีสาน

ต้าน

ต้าน แปลว่า

ต้าน [ต้าน] แปลว่า ขุด การขุดอย่างแรง เรียก ต้าน เช่น เอาเสียมไปขุดดินเรียก ต้านดิน.

ต้าน ภาษาอังกฤษ : to dig, dig furiously.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:12 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ต้าน [ต้าน] แปลว่า พูด เจรจา พูดหรือเจรจาเรียก ต้าน อย่างว่า ก็จิ่งต้านต่อน้องนางหล้าแม่เมือง (กา) เมื่อนั้นกุมภัณฑ์ต้านโลมนางในอาสน์ โซมโซ่เถ้าถนอมแก้วกล่อมขวัญ (สังข์).

ต้าน ภาษาอังกฤษ : to speak, converse.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:12 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น