ถอก ภาษาอีสาน

ถอก

ถอก แปลว่า

ถอก [ถอก] แปลว่า เท , ลักษณะของการยื่นออก

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:54 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ถอก แปลว่า เท เทน้ำเรียก ถอกน้ำ เทกระโถนเรียก ถอกกระโถน อย่างว่า หมาหวงก้างกระโถนเทเขาถอก บาดได้กินทรากก้างลืมเชื้อชาติโต (ภาษิต) เทดอกไม้ เรียก ถอกดอกไม้.

ถอก ภาษาอังกฤษ : to pour.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:13 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ถอก"

เช่น น้ำในแอ่งมันขุ่นแล้ว ให้เจ้าถอกถิ่มสา

แปลว่า น้ำในตุ่ม มันขุ่น ให้เททิ้ง


ถอก (ก.) คือ ลักษณะของการยื่นออก เช่น ข้าวอยู่นาเริ่มถอกแล้วเด้อ หมายถึง ข้าวที่อยู่ในนาเริ่มออกรวง จะมีรวงข้าวยื่นหรือโผล่ออกมาจากกลีบใบ เป็นต้น

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:54 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น