ถั่ง ภาษาอีสาน

ถั่ง

ถั่ง แปลว่า

ถั่ง แปลว่า หลั่ง ไหล พุ่ง ซัด อย่างว่า เมื่อนั้นอาคั่งแค้นทูลทอดชุลีหลาน ยอมความขอขอดโดยดอมน้อย เซ็นเซ็นน้ำชลธาร์แถวถั่ง เยื้อนบ่ได้เฮให้สั่งผัว (สังข์) เมื่อนั้นเวราฮ้ายจำจวนภูวนาถ เขาก็ปัดกึ่งก้อนคำล้านใส่เหว คีงกลมกลิ้งนำแปวน้ำถั่ง ภูวนาถกลั้นใจน้อยมอดมัว (สังข์)

ถั่ง ภาษาอังกฤษ : to gush, flow.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:13 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ถั่ง [ทัง] แปลว่า

กระทุ้ง กระแทก กระทุ้งโปง เรียก ถั่งโป่ง.

ถั่ง ภาษาอังกฤษ :

to jab (usually with blunt object), hit sharply.

อัพเดตล่าสุด : 2019-01-30 09:20:22 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ถั่ง"

งัดถั่ง แปลว่ ลักษณะการงัดบางอย่างพร้อมกับกระแทกไปด้วย

งัดถั่งงัด แปลว่า งัดและออกแรงกระแทกไปพร้อมกัน

อัพเดตล่าสุด : 2019-01-30 09:20:22 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น