ถิ่ม ภาษาอีสาน

ถิ่ม

ถิ่ม แปลว่า

ถิ่ม [ถิ่ม] แปลว่า

ทิ้ง

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-01 20:21:35 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ถิ่ม"

เช่น ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน หมายถึง ไหนว่าจะไม่ทิ้งกัน

เช่น สิเทไห้บอกแน หมายถึง จะทิ้งน้องให้ก่อนกันหน่อย

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-01 20:21:35 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น