ท้าง ภาษาอีสาน

ท้าง

ท้าง แปลว่า

ท้าง แปลว่า ทางเดินของร่างกายและจิตใจเรียก ท้าง ทาง ก็ว่า อย่างว่า เจ้าผู้ไซหลายท้างทางยามหลายปล่อง พุ้นก็ท้าง พี้ก็ท้าง ไหลเข้าซู่ทาง (กลอน) อย่าให้เขินขาดแห้งต้นท้างที่ชิไหล (กา) คันบ่ไขปล่องท้าง ทางนั้นชิขาดเขิน (กลอน).

ท้าง ภาษาอังกฤษ : way (physical or spiritual), channel.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-12 00:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น