บัก ภาษาอีสาน

บัก

บัก แปลว่า

บัก [บัก] แปลว่า คําเรียกชายที่เสมอกันหรือตํ่ากว่า

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

บัก [บัก] แปลว่า เป็นคำเรียกชื่อชายที่มีอายุเสมอกันหรือต่ำกว่ากันว่า บักสี บักสา บักมี บักมา ถือว่าเป็นคำพูดพื้นๆ ไม่หยาบคาย.

บัก ภาษาอังกฤษ : word used before or in place of name of boy or man of equal age or younger.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:13 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

บัก [บัก] แปลว่า สิ่งของซึ่งมีลักษณะเหมือนจะเป็นเพศชายแต่ไม่ใช่ เรียก บัก เช่น บักหวิน บักแหวว บักปิ่น บักปี่ บักอี่ ส่วนผลไม้จะเรียก หมาก หมากมี้ หมากม่วง หมากคูณ หมากยอ หมากทัน หมากเว่อ หมากไฟ หมากเดื่อ หมากดู่ จึงจะถูก.

บัก ภาษาอังกฤษ : general term prefixed on names of things imagined to be masculine gender.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:13 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

บัก [บัก] แปลว่า ฟันไม้ให้คอดหรือให้กิ่ว เรียก บัก เช่น บักกกมี้ บักกกม่วง บักกกทัน.

บัก ภาษาอังกฤษ : to girdle (a tree), chop partway through.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:13 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "บัก"

บักเรณู แม่เอิ้นบ่ได้ยินบ่ หมายความว่า เรณู (ชื่อคน) แม่เรียกไม่ได้ยินเหรอ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น