บักกอก ภาษาอีสาน

บักกอก

บักกอก แปลว่า

บักกอก [บักกอก] แปลว่า

มะเหงก

อัพเดตล่าสุด : 2024-02-27 18:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

บักกอก [บัก-กอก] แปลว่า ลูกมะกอก

อัพเดตล่าสุด : 2022-09-17 01:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย คำพูน บุญทวี

บักกอก [บัก-กอก] แปลว่า

น. มะกอก

อัพเดตล่าสุด : 2022-09-08 19:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "บักกอก"

บักกอกหนิ กูบ่เชื่อดอก แปลว่า มะเหงกหนิ ไม่เชื่อหรอก

อัพเดตล่าสุด : 2024-02-27 18:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น