ปทุมมา ภาษาอีสาน

ปทุมมา

ปทุมมา แปลว่า

ปทุมมา แปลว่า มเหสีคนหนึ่งของพระเจ้ากุศราช ซึ่งกล่าวไว้ในหนังสือสังข์ศิลป์ชัยว่า เมื่อนั้นออระไหม่หน้านางนาฏปทุมมา ทูลธรรม์ยำซู่ล่วงเลยไหว้ ยังค่อยศรีเสถียรด้วยบุญคุณพระบาท แค้นเพื่อลูกจากเจ้าภายพุ้นพรากมา นี้แล้ว (สังข์).

ปทุมมา ภาษาอังกฤษ : name of a queen in Isan literature.

อัพเดตล่าสุด : 2022-12-08 06:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น