ปิ่น ภาษาอีสาน

ปิ่น

ปิ่น แปลว่า

ปิ่น แปลว่า เครื่องประดับสำหรับปักที่ผมเวลาเกล้าเป็นจุก เรียก ปิ่นปักเกล้า อย่างว่า นางก็ลงเถิงห้องเฮือนครัวคุ้มฮุ่ง อาก็ลืมปิ่นเกล้าหัวแก้วค่าคาม (สังข์).

ปิ่น ภาษาอังกฤษ : hairpin for topknot.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-01 10:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ปิ่น แปลว่า ผินกลับมองดู อย่างว่า พ่อบ่เปื้องปิ่นหน้าคอยล้ำล่ำใผ แท้รือ (สังข์).

ปิ่น ภาษาอังกฤษ : to turn about to look.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-12 11:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น