พัง ภาษาอีสาน

พัง

พัง แปลว่า

พัง แปลว่า ช้างตัวเมีย เรียก ช้างพัง อย่างว่า นับแต่พังพลายได้พอพันช้างถ่าว ม้าเครื่องเค้าพันผู้แม่งาม (สังข์).

พัง ภาษาอังกฤษ : cow elephant.

อัพเดตล่าสุด : 2024-05-28 09:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

พัง แปลว่า ทลาย หัก.

พัง ภาษาอังกฤษ : to collapse, fall apart, break.

อัพเดตล่าสุด : 2019-04-02 23:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น