พิณพาทย์ ภาษาอีสาน

พิณพาทย์

พิณพาทย์ แปลว่า

พิณพาทย์ แปลว่า เครื่องประโคมชนิดหนึ่ง มี ๕ อย่าง คือ ตะโพน ปี่ ฆ้องวง ระนาด กลอง เรียก พิณพาทย์ ปี่พาทย์ ก็ว่า อย่างว่า ฝูงเคยเหล้นตีตะโพนพิณพาทย์ ขับแข่งฮ้องโคลงฟ้ากาพย์สาร (สังข์).

พิณพาทย์ ภาษาอังกฤษ : Thai orchestra or band consisting of five instruments.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-09 01:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น