ภู ภาษาอีสาน

ภู

ภู แปลว่า

ภู แปลว่า ภู โบราณมีชื่อหลายอย่าง เรียก ภู ตรงตัวก็มี อย่างว่า มีทังชาวคาเขียวขอบภูแผงม้า (สังข์) เรียก ภูคำ ก็มี อย่างว่า ผ่อเห็นสุรภาพ้นภูคำเค้าค่อน พุ้นเยอ ดีแก่ขุนไพร่พร้อมคณาน้ำเลิกลา (สังข์) เรียก ภูเฮี้ย ภูเขา ผา ผาหลวง เขา ดอย ก็มี ตำว่าภูนี้จะเรียกอย่างไรก็ตามโบราณก็หมายเอาภูเขานั้นเอง.

ภู ภาษาอังกฤษ : mountain, large hill.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-12 22:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภู แปลว่า เป็นชื่อของพระเจ้าแผ่นดิน เจ้าเมือง หรือผู้มีอำนาจในทางปกครอง อย่างว่า สะพาดเนื้อสาวถ่าวถนอมภู โฉมเสงียมงามเงื่อนพรหมเพียรแต้ม เสนาพร้อมเพงผองอ้ายเถื่อน ประดับหมู่พร้อมอวนเจ้าคู่คน (ฮุ่ง).

ภู ภาษาอังกฤษ : king, ruler.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-11 22:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภู [ภู] แปลว่า

ภูเขา เขา มักจะพบในชื่อของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอหรือจังหวัด ของจังหวัดในภาคอีสาน

อัพเดตล่าสุด : 2021-03-12 21:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น