ราษฎร ภาษาอีสาน

ราษฎร

ราษฎร แปลว่า

ราษฎร [ราษฎร] แปลว่า พลเมืองของประเทศ อย่างว่า อันหนึ่งยาโอดอ้างเต็งราษฎร์ลวงขุน แฮงชมชิงลูกเมียมีเจ้า (สังข์).

ราษฎร ภาษาอังกฤษ : populace, citizens.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-15 11:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น