ลงเงิน ภาษาอีสาน

ลงเงิน

ลงเงิน แปลว่า

ลงเงิน [ลงเงิน] แปลว่า เอาเงินมาวางกันเพื่อรวบรวมทำกิจการที่เป็นกุศล เช่น สร้างพระพุทธรูป สร้างสถูปเจดีย์ สร้างถาวรวัตถุมีโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ เป็นต้น.

ลงเงิน ภาษาอังกฤษ : to invest, join in donating money for a meritorious project.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:22 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น