วรรณ ภาษาอีสาน

วรรณ

วรรณ แปลว่า

วรรณ แปลว่า สี เช่น สีขาว สีแดง ผิวพรรณ เช่น มีวรรณะหยาบ ละเอียด ชาติชั้น ในสังคมฮินดูแบ่งคนเป็น ๔ วรรณะ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ ศูทร อย่างว่า เล็งช่องชั้นมุงมาศมโนฮม ปุนดาวเดียระดาษคือดวงฟ้า ผานผานเพี้ยงมุณเทียรเทวราช แก้วก่อล้อมวรรณเข้มข่ายกระดิง (สังข์).

วรรณ ภาษาอังกฤษ : color, complexion, caste.

อัพเดตล่าสุด : 2023-03-20 12:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น