วัง ภาษาอีสาน

วัง

วัง แปลว่า

วัง แปลว่า ที่อยู่ของเจ้านาย เรียก วัง อย่างว่า ดีท่อความเฮืองเท้าเทวีพระแม่ ในข่วงคุ้มวังกว้างกล่าวนัน (สังข์) แต่นั้นเขาก็ลุกพรากท้าวเลยเลิกทังอาย ผันลวาฝืนออกเวียงวังกว้าง กลายหนห้องหอสูงอั้วค่า เหลียวผ่อเจ้าแพงล้านแต่ไกล (ฮุ่ง).

วัง ภาษาอังกฤษ : palace.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-04 16:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

วัง แปลว่า บริเวณน้ำลึก เรียก วัง อย่างว่า แม้งหนึ่งเถิงที่ห้วยเหวตาดครำหลวง วังยาวทบทั่งหีนเหวก้อน พะลานเพียงพื้นคนเคยพักเพิ่ง ที่นั้นเขาก่อกว้านประถมเถ้าชั่วลาง (สังข์).

วัง ภาษาอังกฤษ : deep place in water.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-11 09:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

วัง [วัง] แปลว่า

วังน้ำ มักจะพบในชื่อของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอหรือจังหวัด ของจังหวัดในภาคอีสาน

อัพเดตล่าสุด : 2021-03-12 19:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น