ว่าน ภาษาอีสาน

ว่าน

ว่าน แปลว่า

ว่าน แปลว่า ชื่อพืชจำพวกหนึ่ง เรียก ว่าน หว้าน ก็ว่า มีหลายชนิด มีหัวบ้าง ไม่มีหัวบ้าง บางชนิดใช้กินเป็นอาหาร เช่น ว่านตูบหมูบ บางชนิดเป็นว่านคงหอกดาบหลาวแหลม เช่น ว่านกระจาย ว่านดักแด้ บางชนิดใช้ทำเสน่ห์ เช่น ว่านเสน่ห์จันทน์ อย่างว่า คนต่างบ้านว่านต่างสวน (ภาษิต).

ว่าน ภาษาอังกฤษ : general name for a variety of plants, some with tubers or rhizomes, often grown in gardens, some are edible or medicinal, some used for sorcery or believed to provide supernatural protection against attack.

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-10 12:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น