สนเคา ภาษาอีสาน

สนเคา

สนเคา แปลว่า

สนเคา [สน-เคา] แปลว่า

สนตะพาย สนเคาควย ความ สนเคางัว

อัพเดตล่าสุด : 2020-05-21 20:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "สนเคา"

สนเคางัว แปลว่า สนตะพายวัว

สนเคาควาย แปล่า สนตะพายควาย

อัพเดตล่าสุด : 2020-05-21 20:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น