สะเดิด ภาษาอีสาน

สะเดิด

สะเดิด แปลว่า

สะเดิด [สะ - เดิด] แปลว่า สะดุ้ง

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:54 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

สะเดิด แปลว่า กระโดด ผวา ตื่น อย่างว่า บ่ได้น้องชาตินี้ตายไปชิบ่เกิด ชิสะเดิดขึ้นฟ้าเมือถ้าอยู่สวรรค์ (ผญา).

สะเดิด ภาษาอังกฤษ : to jump, leap, start (as while sleeping).

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-11 22:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น