สิ ภาษาอีสาน

สิ

สิ แปลว่า

สิ แปลว่า คำขึ้นต้นเพื่อเสริมข้อความให้เด่นชัดหรือให้สละสลวย โดยมากใช้ขึ้นต้นคำกิริยา เช่น สิไป สิมา สิอยู่ สิกิน เป็นต้น.

สิ ภาษาอังกฤษ : future tense auxiliary verb, will.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-13 04:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

สิ [สิ] แปลว่า จะ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "สิ"

แม้นว่าเจ้าสิเกิดเป็นหยัง แปลว่า ไม่ว่าเธอจะเกิดเป็นอะไร

สิเคียงข้างให้ได้ฮู้ หัวใจยังคงเดิม แปลว่า จะเคียงข้างให้ได้รู้ หัวใจยังคงเดิม

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น