สิง ภาษาอีสาน

สิง

สิง แปลว่า

สิง [สิง] แปลว่า ชื่องูไม่มีพิษชนิดหนึ่ง เรียก งูสิง อย่างว่า แนวนามเชื้อสิงคงป้องห่าง พิษบ่ฮ้อนกลายใกล้เพิ่นบ่กลัว (กลอน).

สิง ภาษาอังกฤษ : type of non-venomous snake.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:27 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

สิง [สิง] แปลว่า ชื่อดาวชนิดหนึ่ง เรียก ดาวสิง อย่างว่า แม้งหนึ่งวีคางค้ายดาวสิงเสด็จด่วน (สังข์).

สิง ภาษาอังกฤษ : name of a star or constellation.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:27 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

สิง [สิง] แปลว่า หล่อ ดี หล่อเทียน เรียก สิงเทียน อย่างว่า เจ้าจ่งสิงเทียนน้อมเถิงอินทร์เทวราช ขอลูกแก้วองค์ล้ำเกิดดอม (กาไก) นิ้วแลบเล้มคือสิ่งเทียนสิง (สังข์) คอคาดปล้องกลมกลิ้งดั่งสิง (ผาแดง).

สิง ภาษาอังกฤษ : to shape or make (candle) by rolling back and forth between hands.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:27 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

สิง [สิง] แปลว่า กล่อม ไกว การกล่อมไกวเด็กเล็กว่าคำกล่อมและไกวไปด้วย เรียก สิง อย่างว่า ติ้งลิงติ่งลิงติ้งลิงติง สิงหลานเหล้นนอนเว็นซิ่นควี่ เหลียวเบิ่งหีผู้เถ้ายุมยั้วดั่งถง (กล่อม).

สิง ภาษาอังกฤษ : to lull to sleep with lullaby and rocking or swinging cradle.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:27 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

สิง [สิง] แปลว่า อยู่ เข้าอยู่ ผีเข้าอยู่ในคน เรียก ผีสิง.

สิง ภาษาอังกฤษ : to indwell, inhabit, enter body of person (by demon).

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:27 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

สิง [สิง] แปลว่า หลบ ซ่อน การเข้าไปหลบซ่อนเพื่อไม่ให้ใครพบเห็น เรียก สิง อย่างว่า อันว่ากองดอกไม้เทถอกเพียงภู แสนคนสิงอยู่ในบ่มีฮู้นางฟังแล้วทำกระบวนกริ้วโกรธ มิใช่อันเชื่อแท้ธรงต้านบ่เซา ดั่งนี้ (สังข์).

สิง ภาษาอังกฤษ : to hide within.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:27 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น