สู ภาษาอีสาน

สู

สู แปลว่า

สู แปลว่า เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒ คือผู้ที่เราพูดด้วย เป็นพหูพจน์.

สู ภาษาอังกฤษ : you, second person plural pronoun.

อัพเดตล่าสุด : 2024-06-22 03:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

สู แปลว่า สุกจนงอม เช่น มะม่วงสุกจนงอม เรียก หมากม่วงสู.

สู ภาษาอังกฤษ : overripe, very ripe.

อัพเดตล่าสุด : 2019-02-15 16:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

สู แปลว่า ซัก ถู ซักผ้า เรียก สูผ้า ซักเสื้อ เรียก สูเสื้อ.

สู ภาษาอังกฤษ : to launder, scrub.

อัพเดตล่าสุด : 2019-02-16 05:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น