หนอง ภาษาอีสาน

หนอง

หนอง แปลว่า

หนอง แปลว่า แอ่งน้ำ เรียก หนอง เช่น หนองโน หนองแปน หนองจิก หนองฮัง อย่างว่า ฝูงนี้เคยเลียบน้ำซอนซอกชานหนอง สูหากชุมชาวเดียวอย่าปองเป็นแพ้ กันเนอ ฝูงนั้นแกงกดเอี้ยงอำพาโพนโดก เปล้าป่าวไม้ลอลั้วบ่างบน (สังข์).

หนอง ภาษาอังกฤษ : marsh, bog, swamp, lake.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:28 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

หนอง [หนอง] แปลว่า

ที่ลุ่มน้ำขัง บึง มักจะพบในชื่อของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอหรือจังหวัด ของจังหวัดในภาคอีสาน

อัพเดตล่าสุด : 2021-03-12 20:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น