หน้าฮ้าน ภาษาอีสาน

หน้าฮ้าน

หน้าฮ้าน แปลว่า

หน้าฮ้าน [หน่า-ฮ่าน] แปลว่า

หน้าเวที, การออกไปเต้นบริเวณหน้าเวที

ว่า หน้าฮ้าน จริง ๆ แล้วจะออกเสียงว่า หน่าฮ่าน แต่เนื่องจากมีรากคำมาจากภาษาไทย จึงเขียนไม่ตรงกับเสียงจริง

ฮ้าน (ออกเสียงว่า ฮ่าน) หมายถึง ร้านหรือเวทีการแสดง

อัพเดตล่าสุด : 2024-05-27 09:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "หน้าฮ้าน"

เต้นหน้าฮ้าน แปลว่า เต้นหน้าเวที

อัพเดตล่าสุด : 2024-05-27 09:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น