หม่อง ภาษาอีสาน

หม่อง

หม่อง แปลว่า

หม่อง [หม่อง] แปลว่า บริเวณ, ย่าน, แถว, ตรง

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

หม่อง [หม่อง] แปลว่า ตรงที่ ณ เวิ้ง ลาน บริเวณ

หม่อง ภาษาอังกฤษ : open space, court, plot of land, garden plot, small paddy field.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:20 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "หม่อง"

หม่องใด๋ หมายความว่า ตรงไหน, บริเวณไหน

หม่องนั่น หมายความว่า ตรงนั้น, บริเวณนั้น

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

อยู่หม่องใด๋ แปลว่า อยู่ตรงไหน อยู่บริเวณไหน

อยู่หม่องนี้ แปลว่า อยู่ตรงนี้ อยู่บริเวณนี้

สวนแปลงหนึ่งแบ่งออกเป็นหลายส่วน แต่ละส่วนเรียก หม่อง

หม่องนี้ปลูกผักบั่ว หม่องนี้ปลูกผักเทียม หม่องนี้ปลูกผักชี

เรียกนาแปลงเล็กว่า นาหม่อง

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:20 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น