หล้ง ภาษาอีสาน

หล้ง

หล้ง แปลว่า

หล้ง แปลว่า ลุ่ม นาลุ่มที่มีน้ำขัง เรียก นาหล้ง อย่างว่า เฮียมนี้เป็นดั่งนาไฮ่หล้งประสงค์หาแต่กล้าแก่ กล้าอ่อนมีบ่แพ้นาหล้งบ่ประสงค์ (ผญา) ให้เพียรหานาหล้งเป็นฝายน้ำส่ง (ขุนทึง) บ่ได้พาโลล้นดำนาหลายท่ง คึดต่อเจ้าต้งหล้งนาเฮื้อไฮ่เดียว นี้แล้ว (ผญา).

หล้ง ภาษาอังกฤษ : lowlying (land) with standing water.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-11 23:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

หล้ง แปลว่า มัวเมา ลุ่มหลง อย่างว่า อย่าได้มัวเมาหล้งหลงไหลไฮ้ประโยชน์ ให้ต่อตั้งธรรมพระเจ้าสั่งสอน (บ.).

หล้ง ภาษาอังกฤษ : to be intoxicated, infatuated.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-09 10:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น