หล้า ภาษาอีสาน

หล้า

หล้า แปลว่า

หล้า [หล่า] แปลว่า

น้องสุดท้อง หรือ น้องคนเล็ก บางครั้งอาจจะเขียนว่า หล่า ก็ได้

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

หล้า แปลว่า โลก แผ่นดิน อย่างว่า ขอให้เป็นยอดแก้วตนประเสริฐอุดมคุณ โพธิญาณยศยิ่งชายเซ็งกล้า เตโชแพ้ฝูงธรท้าวบาป ไต้แหล่งหล้าเป็นน้อยมอบมา แด่ถ้อน (สังข์).

หล้า ภาษาอังกฤษ : world, earth, land.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:29 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

หล้า แปลว่า สุดท้าย ลูกคนที่เกิดสุดท้าย เรียก ลูกหล้า อย่างว่า หากจักเห็นฮ่างด้วยโดยดั่งดอมเงา แม่นว่าบูฮาณเฮียงส่องหาเห็นนั้น พอเมื่อเถรเถิงแล้วแยงดูน้ำบ่อ เห็นฮูปน้องนางหล้าอยู่ใน (สังข์).

หล้า ภาษาอังกฤษ : last, last-born (an expression of endearment).

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:29 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

หล้า แปลว่า ช้า การทำงานอะไรไม่รีบเร่งทำ เรียก เฮ็ดหล้า อย่างว่า เอาเมียหล้าเป็นข้าลูก เฮ็ดนาหล้าเป็นข้าเข้าปลูก (ภาษิต).

หล้า ภาษาอังกฤษ : slow, unhurriedly.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:29 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "หล้า"

น้องหล้า แปลว่า น้องคนสุดท้อง

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น